Om Risør Frivilligsentral

Sentralen eies av Risør kommune og ligger under enhet kultur med et eget styre. Frivilligsentralen ble offisielt åpnet 10. september 1998. Frivilligsentralen flyttet 1. juni 2014 fra lokalene på Frydendal til Risørhuset.

Risør Frivilligsentralens viktigste oppgave er å være koordinator, skape møteplasser og bygge nettverk.
Aktivitetene til Frivilligsentralen foregår på forskjellige steder, arenaer og lokaler i byen.  

Risørs mange aktive lag, foreninger og organisasjoner er viktige samarbeidspartnere, disse gjør en kjempeinnsats innen frivillig arbeid. En bra kommunikasjon og et god samhandling oss imellom er viktig og gir gode resultater. 
Mange flotte tiltak og aktiviteter for eldre, familier, barn, unge og flyktninger er satt i gang, nye samarbeidsprosjekter kommer i tillegg.

  Våre samarbeidspartnere er:
● Risør Kommune med enhet for omsorg med hjemmetjenesten,
   psykisk helse, demens og enhet kultur. www.risor.kommune.no
● NAV Risør
● Voksenopplæring VIRK
● Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
● Risør Asylmottak
● VIRKS venner
● Flerkulturelt Fellesskap
● Røde Kors
● Risør Frelsesarmeen
● Risør Pensjonistforening
● Kystlaget

● Idrettslag
   

          

 

 

 

 

 

 

2021 © Risør frivilligsentral