Vi søker frivillige personer til å lede treningsgrupper for seniorer.

Risør kommune søker etter frivillige som har interesse for og lyst til å lede treningsgrupper for eldre. Målgruppen for treningen er eldre med begynnende funksjonssvikt og ustøhet.

Gruppene gjennomføres en gang per uke på dagtid. Instruktørene vil primært få følge opp 1 gruppe hver, der 2-3 instruktører bytter på å ha ansvar for gruppa. Potensielle instruktører vil få opplæring i form av et tredagerskurs, i tillegg til kurs i førstehjelp, og vil bli fulgt opp av fysioterapeutene ansatt på Frydenborgsenteret i Risør.
Treningsgruppene er et ledd i fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre i Risør kommune.
Ved interesse eller ønske om mer informasjon, ta kontakt med:
Christine Sønningdal tlf: 94508396 (mandag- torsdag kl. 8-15).

Flere nyheter

Til lag og foreninger i Risør kommune!

Vi ønsker hjelp fra frivillige i forbindelse med koronautbruddet i Risør.

Velkommen til hyggelige middager for deg over 60

Risør Frivilligsentral vil i tiden frem til jul invitere til en rekke middager for aldersgruppen 60+ Dette vil være en blanding av våre ut og spise middager på byens restauranter samt middager i regi av pilotprosjektet Spis med meg. I tillegg til god mat vil det være underholdning på middagene. Frivilligkoordinator Ole Henrik Grønn håper mange vil melde seg på - husk at på enkelte middager er det førstemann til mølla på grunn av plassen. Spesielt hyggelig er det denne gangen å invitere til middager både på Akland og på Hope.

Velkommen til middag for deg over 60 år

Risør Frivilligsentral inviterer på ny til middag for deg over 60 år. Denne gangen på Brasseriet i Kragsgata mandag 23.september klokken 15.00. Dagens kjøtt eller fiskerett med kaffe og dessert 200 kroner. Rådmann Trond Aslaksen vil fremføre sine dikt for oss denne ettermiddagen. Påmelding til Risør Frivilligsentral innen fredag 20.september på mobil 920 99 585 eller e-post frivillighetssentralen@risor.kommune.no Gi beskjed dersom du trenger bistand eller transport så er vi behjelpelige også med dette. Hjertelig velkommen :)

"Bli med ut å spise middag - et tilbud til deg over 60

Risør Frivilligsentral inviterer på nytt til middag for deg over 60 år. Denne gangen mandag 26. august klokken 15.00 på China Palace i Kragsgata.

Invitasjon til møte med alle lag og foreninger i Risør Kommune

Risør Kommune ved Kultursjefen og Risør Frivilligsentral har gleden av å invitere alle lag og foreninger i Risør kommune til informasjons- og dialogmøte. Tid: mandag 26.august klokken 18.00-21.30. Sted: Risørhuset, Inger Johanne salen.

2021 © Risør frivilligsentral