Styret

 Anne Grete Strandquist, styreleder 

 Manus Stø Kittelsen, styremedlem                                        
 Ståle Sjaavaag, styremedlem                                                   
 Torhild Strangstad, styremedlem
 Ahmed Ek, styremedlem
 Anne Stien Grimsrud styremedlem
 Tove Berger, styremedlem                                                      
 
 
 Varamedlemmer:
 Bjørn Preben Anfinsen aRisæ 
 Åse Fjellstad
 Odd Johnsen
 Nicolay Grovik


 

2021 © Risør frivilligsentral