Aktuelle nyheter

 Kompetanseheving og opplæring i digitale verktøy for innbyggerne i Risør 

Frivilligsentralen og helse i Risør kommune har søkt om tilskudd i oktober
hos Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD), til å utvikle kommunale
veiledningstilbud innen digital kompetanse. 

KMD har tildelt oss kr. 150.000,- i tilskudd for å gjennomføre prosjektet i løp av 2018. 
Formålet er å etablere et kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere i
kommunen som ikke har grunnleggende digital kompetanse.

Konkret betyr dette at Risør kommune tilbyr 11 gratis Digidel datakurs for innbyggere
med lav digital kompetanse og arrangerer konferanse - åpen for alle interesserte -
med tema digitale tjenester og helse, og velferdsteknologi.

Prosjektet er tilknyttet `Teknologibanken´ på Solsiden 4 i Risør.
Lokalet ligger sentralt i byen og skal fylles med ulike aktiviteter, blant annet et
datalæresenter, hvor vi skal holder kursene. 
Et viktig samarbeidsprosjekt og tiltak som bidrar til å bygge opp nødvendig
grunnleggende digital kompetanse for innbyggere i kommunen. 

Åpningstider torsdager, fredager, lørdager kl. 12-14

Kom innom Teknologibanken vi viser deg teknologi som gjør hverdagen enklere og tryggere.
Åpent: torsdager, fredager, lørdager kl. 12-14
https://www.facebook.com/search/top/?q=teknologibanken%20ris%C3%B8r
 

 

 


 

 

 

 Flere nyheter

Til lag og foreninger i Risør kommune!

Vi ønsker hjelp fra frivillige i forbindelse med koronautbruddet i Risør.

Velkommen til hyggelige middager for deg over 60

Risør Frivilligsentral vil i tiden frem til jul invitere til en rekke middager for aldersgruppen 60+ Dette vil være en blanding av våre ut og spise middager på byens restauranter samt middager i regi av pilotprosjektet Spis med meg. I tillegg til god mat vil det være underholdning på middagene. Frivilligkoordinator Ole Henrik Grønn håper mange vil melde seg på - husk at på enkelte middager er det førstemann til mølla på grunn av plassen. Spesielt hyggelig er det denne gangen å invitere til middager både på Akland og på Hope.

Velkommen til middag for deg over 60 år

Risør Frivilligsentral inviterer på ny til middag for deg over 60 år. Denne gangen på Brasseriet i Kragsgata mandag 23.september klokken 15.00. Dagens kjøtt eller fiskerett med kaffe og dessert 200 kroner. Rådmann Trond Aslaksen vil fremføre sine dikt for oss denne ettermiddagen. Påmelding til Risør Frivilligsentral innen fredag 20.september på mobil 920 99 585 eller e-post frivillighetssentralen@risor.kommune.no Gi beskjed dersom du trenger bistand eller transport så er vi behjelpelige også med dette. Hjertelig velkommen :)

"Bli med ut å spise middag - et tilbud til deg over 60

Risør Frivilligsentral inviterer på nytt til middag for deg over 60 år. Denne gangen mandag 26. august klokken 15.00 på China Palace i Kragsgata.

Invitasjon til møte med alle lag og foreninger i Risør Kommune

Risør Kommune ved Kultursjefen og Risør Frivilligsentral har gleden av å invitere alle lag og foreninger i Risør kommune til informasjons- og dialogmøte. Tid: mandag 26.august klokken 18.00-21.30. Sted: Risørhuset, Inger Johanne salen.

2021 © Risør frivilligsentral