Invitasjon til møte med alle lag og foreninger i Risør Kommune

Risør Kommune ved Kultursjefen og Risør Frivilligsentral har gleden av å invitere alle lag og foreninger i Risør kommune til informasjons- og dialogmøte. Tid: mandag 26.august klokken 18.00-21.30. Sted: Risørhuset, Inger Johanne salen.

Risør Kommune vil denne kvelden informere om ulike tiltak og aktiviteter rettet mot frivillige lag og foreninger. Kommunen vil også invitere til opplæring/inspirasjonssamling i forbindelse med at det er inngått kontrakt med tilskuddsportalen.no. Her vil lag og foreninger i Risør kommune kunne søke om midler fra over 2500 ulike fond og søknadskilder.

 

Program for kvelden:

18.00-18.15: Velkommen v/ Kultursjef Torolf E. Kroglund

18.15-18.30: Gode og trygge lekeplasser v/Kommunalsjef Kamilla Solheim

18.30-18.45: Tjennasenteret, rom for lag og foreninger v/kommunalsjef Per Christian Andersen

18.45-19.00: Satsning på frivillig sektor i Risør v/Frivilligkoordinator Ole Henrik Grønn

 

19.00-21.00: Opplæring/inspirasjon Tilskuddsportalen v/Anne-Grethe de Geus

21.00-21.30: Oppsummering/avslutning v/Kultursjef Torolf E. Kroglund

 

Det blir enkel servering. Det er ingen begrensning på antall deltakere pr lag eller forening.

 

På grunn av bevertningen ber vi om påmelding til Frivilligkoordinator Ole Henrik Grønn på mail frivillighetssentralen@risor.kommune.no eller sms 920 99 585 innen fredag 23.august.

 

Med vennlig hilsen

 

Torolf E. Kroglund                                                                                          Ole Henrik Grønn

Kultursjef                                                                                                          Frivilligkoordinator

Risør Kommune                                                                                              Risør Kommune

2019 © Risør frivilligsentral