Invitasjon til møte med alle lag og foreninger i Risør Kommune

Risør Kommune ved Kultursjefen og Risør Frivilligsentral har gleden av å invitere alle lag og foreninger i Risør kommune til informasjons- og dialogmøte. Tid: mandag 26.august klokken 18.00-21.30. Sted: Risørhuset, Inger Johanne salen.

Risør Kommune vil denne kvelden informere om ulike tiltak og aktiviteter rettet mot frivillige lag og foreninger. Kommunen vil også invitere til opplæring/inspirasjonssamling i forbindelse med at det er inngått kontrakt med tilskuddsportalen.no. Her vil lag og foreninger i Risør kommune kunne søke om midler fra over 2500 ulike fond og søknadskilder.

 

Program for kvelden:

18.00-18.15: Velkommen v/ Kultursjef Torolf E. Kroglund

18.15-18.30: Gode og trygge lekeplasser v/Kommunalsjef Kamilla Solheim

18.30-18.45: Tjennasenteret, rom for lag og foreninger v/kommunalsjef Per Christian Andersen

18.45-19.00: Satsning på frivillig sektor i Risør v/Frivilligkoordinator Ole Henrik Grønn

 

19.00-21.00: Opplæring/inspirasjon Tilskuddsportalen v/Anne-Grethe de Geus

21.00-21.30: Oppsummering/avslutning v/Kultursjef Torolf E. Kroglund

 

Det blir enkel servering. Det er ingen begrensning på antall deltakere pr lag eller forening.

 

På grunn av bevertningen ber vi om påmelding til Frivilligkoordinator Ole Henrik Grønn på mail frivillighetssentralen@risor.kommune.no eller sms 920 99 585 innen fredag 23.august.

 

Med vennlig hilsen

 

Torolf E. Kroglund                                                                                          Ole Henrik Grønn

Kultursjef                                                                                                          Frivilligkoordinator

Risør Kommune                                                                                              Risør Kommune

Flere nyheter

Til lag og foreninger i Risør kommune!

Vi ønsker hjelp fra frivillige i forbindelse med koronautbruddet i Risør.

Velkommen til hyggelige middager for deg over 60

Risør Frivilligsentral vil i tiden frem til jul invitere til en rekke middager for aldersgruppen 60+ Dette vil være en blanding av våre ut og spise middager på byens restauranter samt middager i regi av pilotprosjektet Spis med meg. I tillegg til god mat vil det være underholdning på middagene. Frivilligkoordinator Ole Henrik Grønn håper mange vil melde seg på - husk at på enkelte middager er det førstemann til mølla på grunn av plassen. Spesielt hyggelig er det denne gangen å invitere til middager både på Akland og på Hope.

Velkommen til middag for deg over 60 år

Risør Frivilligsentral inviterer på ny til middag for deg over 60 år. Denne gangen på Brasseriet i Kragsgata mandag 23.september klokken 15.00. Dagens kjøtt eller fiskerett med kaffe og dessert 200 kroner. Rådmann Trond Aslaksen vil fremføre sine dikt for oss denne ettermiddagen. Påmelding til Risør Frivilligsentral innen fredag 20.september på mobil 920 99 585 eller e-post frivillighetssentralen@risor.kommune.no Gi beskjed dersom du trenger bistand eller transport så er vi behjelpelige også med dette. Hjertelig velkommen :)

"Bli med ut å spise middag - et tilbud til deg over 60

Risør Frivilligsentral inviterer på nytt til middag for deg over 60 år. Denne gangen mandag 26. august klokken 15.00 på China Palace i Kragsgata.

Velkommen til Sommerhygge med Risør Frivilligsentral

Tirsdag 30.juli klokken 11.30 inviterer Risør Frivilligsentral til Sommerhygge i kantina på Frydenborgsenteret.

2021 © Risør frivilligsentral