Velkommen til hyggelige middager for deg over 60

Risør Frivilligsentral vil i tiden frem til jul invitere til en rekke middager for aldersgruppen 60+ Dette vil være en blanding av våre ut og spise middager på byens restauranter samt middager i regi av pilotprosjektet Spis med meg. I tillegg til god mat vil det være underholdning på middagene. Frivilligkoordinator Ole Henrik Grønn håper mange vil melde seg på - husk at på enkelte middager er det førstemann til mølla på grunn av plassen. Spesielt hyggelig er det denne gangen å invitere til middager både på Akland og på Hope.

 Mandag 18.november kl 15.00 arrangerer vi "Bli med ut å spise middag - et tilbud til deg over 60", denne gangen på Buene på Solsiden. Her serveres middag og kake for kr 200,-

Bindende påmelding til frivilligsentralen på mob 920 99 585 eller e-post frivillighetssentralen@risor.kommune.no innen 15.november. Husk også å gi tilbakemelding dersom du trenger transport.


 Tirsdag 19.november kl 17.00 inviterer vi til middag i regi av Spis med meg på Sørlandsporten, her serveres det middag, kake og kaffe og koret Madrigale underholder. 

 Arrangementet er gratis, men det er bindende påmelding til frivillighetssentralen på mobil 920 99 585 eller e-post frivillighetssentralen@risor.kommune.no innen 15.november.


Torsdag 21.november kl 16.00 inviterer vi til middag i regi av Spis med meg på Sandnes Bedehus, her serveres middag og dessert og Øystein Birkeland underholder.

Arrangementet er gratis, men det er bindende påmelding til frivillighetssentralen på mobil 920 99 585 eller e-post frivillighetssentralen@risor.kommune.no innen 15.november.


Søndag 24.november klokken 15.00 inviterer vi til søndagsmiddag på alderssenteret på Tjenna. Vi serverer nakkekotteleter og karamellfromasj. Øystein Birkeland synger og spiller for oss også denne søndagen.

Arrangementet er gratis, men det er bindende påmelding til frivillighetssentralen på mobil 920 99 585 eller e-post frivillighetssentralen@risor.kommune.no innen 20.november.


Velkommen til hyggelige arrangement i regi av Risør Frivilligsentral :)
2021 © Risør frivilligsentral