Risørfadder

Kan du tenke deg å bli kjent med et menneske som gir deg et nytt perspektiv på hverdagen din? Da er kanskje det å være frivillig innflytterguide noe du kan få mye glede av, ved å hjelpe en flyktning med å bli integrert inn i det norske samfunn.

Frivilligsentralen inviterer til kurs i aktiviteten Risørfadder. På kurset lærer du litt om prosessen flyktninger har vært gjennom før de bosettes i Risør, hvordan komme i gang med aktiviteten og hva som forventes av deg som frivillig. 

Kursene er på onsdag 25/5 kl. 12.00 og 17.30. Sett av ca. halvannen time til kurset

TRYKK PÅ LENKEN FOR Å MELDE DEG PÅ: https://forms.office.com/r/XEcJL1wy71 

Hva gjør en Risørfadder?

Gå på tur sammen, hjelpe med lekser, spise et måltid sammen, eller se en film eller fotball på tv, for eksempel?.
Vi tenker at en Risørfadder tilbringer ca. 2 timer i uken, vanligvis over noen måneder, sammen med en person som nylig er gitt oppholdstillatelse og er bosatt i Risør kommune.

Oppgavene til en Risørfadder er:

  • Vise innflytteren frem i Risør-samfunnets
  • Fungere som en omsorgsfull guide.
  • Være til hjelp og støtte i å praktisere norsk språk
  • Fungere som et bindeledd og døråpner til lokalmiljøet slik at integreringen går smidigt. 

Det viktigste er at både innflytter og Risørfadderen trives med tiden dere har sammen. Samtidig som guiden forklarer hvordan livet her fungerer, lærer hun eller han selv om en annen kultur.

Hvem kan være Risørfadder?

En vanlig norsktalende person som er engasjert i samfunnet rundt seg.
Du trenger ikke noen spesiell kunnskap eller utdannelse.

Risørfadderen får en kort opplæring, og blir etter hvert koblet til en flyktning, gjerne med felles fritidsinteresser, bakgrunn, livssituasjon, osv. Alle frivillige får regelmessig veiledning av Risør Frivilligsentral. 

2022 © Risør frivilligsentral